რა არის BMI?BMI ინდექსის გამოთვლა და მისი გამოყენება ოპტიმალური წონის დასადგენად. 18.5-ზე ნაკლები – არასაკმარისი წონა 18.5-24.5 – ნორმალური 24.5-29.5 – ზედმეტი წონა 30+ – ჭარბი წონა, სიმსუქნე.